Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

På denna webbplats finns information om de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk samt exempel på provmaterial.

Bakgrund och syfte

Provdatum

Åk 3: 13 mars–19 maj 2017 (vecka 11–20)

Åk 6: v.45–50 (muntliga delprovet), tisdagen den 7 februari 2017 samt torsdagen den 9 februari 2017.

Åk 9: v.45–50 (delprov A), onsdagen den 15 mars 2017 (delprov B) samt fredagen den 17 mars 2017 (delprov C).

Sv1/Sva1: Tisdagen den 22 november (delprov B - läsförståelse) och torsdagen den 24 november (delprov C - skriftlig framställning). Delprov A, muntlig framställning, genomförs från vecka 39.

Sv3/Sva3: Torsdagen den 17 november (delprov A - skriftlig framställning). Delprov B, muntlig framställning, genomförs efter delprov A.

Höstens komvuxprov för sv1/sva1 respektive sv3/sva 3, har första provdag 5 september 2016. 

Anpassning

För elever med funktionsnedsättning kan genomförandet behöva anpassas på olika sätt. Vilken anpassning som är tillåten varierar för de olika nationella proven. 

Läs mer om anpassning

Forskning

Provgruppen tar varje år emot ett urval elevlösningar som skrivits inom ramen för de olika nationella proven. Materialet används av studenter och forskare på universitet och högskolor runtom i landet för olika projekt i form av uppsatser och examensarbeten.

Projekt och publikationer