Lärarenkäter och resultatrapporter

Här hittar du sammanställningar av lärarenkäter samt resultatrapporter 
från de senaste nationella proven i svenska och svenska som andraspråk.

Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

De nationella proven i svenska och svenska som andraspråk konstrueras på uppdrag av Skolverket. Proven finns för årskurserna 3, 6 och 9 i grundskolan samt för två av gymnasieskolans kurser, enligt den nya gymnasieförordningen Lgr 11. Grundskolan erbjuds dessutom bedömningsstöd i form av diagnosmaterial för årskurs 1-5 samt årskurs 6-9.

Information och exempel

Under rubriken Prov och bedömningsstöd finner du information om respektive prov, vad de olika proven innehåller, samt exempel på uppgifter, lösningar och bedömning. Där finns även information om diagnosmaterialen. 

 Tidigare prov

Aktuellt

Bedömningsanvisningar för årskurs 9 och kursproven för gymnasiet

Skolverket har beslutat att från och med läsåret 2015/2016 ska Bedömningsanvisningar för nationella prov levereras till skolan efter att eleverna genomfört provet. Detta gäller ämnesprovet i årskurs 9 samt kursproven. Skälet till beslutet är att Skolverket vill förhindra att bedömningsanvisningarna till proven blir kända i förväg.

Vi är medvetna om att förändringen kommer innebära att lärare inte kan börja bedöma proven omedelbart efter att eleverna har genomfört provet. Förändringen har bedömts som nödvändig för att hanteringen av proven ska ske på ett rättssäkert och likvärdigt sätt.

Lärarenkäter

Lärarenkäter grundskolan

Lärarenkäter gymnasiet 

Lärarenkäter komvux

Prov läsåret 2015/2016

Årskurs 3: 
Provperiod 14 mars–20 maj 2016 (v.11–20).

Läs mer om provet för åk 3

Årskurs 6: 
De muntliga delproven genomförs under höstterminen 2015, v.45–50. Läs mer på Skolverkets webbplats. Tisdag 9/2 2016 (delprov B1 och C1) och torsdag 11/2 2016 (delprov B2 och C2).

Läs mer om provet för åk 6
Bedömarträningsmaterial i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 6.

Årskurs 9: 
Tisdag 15/3 2016 (delprov B) och torsdag 17/3 2016 (delprov C). De muntliga delproven genomförs under höstterminen 2015, v.44-50. 

Läsåret 2015/2016 kommer elever i årskurs 6 och 9 att genomföra delar av de nationella proven redan på hösten. Läs mer på Skolverkets webbplatsLäs mer om provet för åk 9

Gymnasiet, sv 1 och sva 1: 
Vt 2016: Tisdag den 26 april (delprov B – läsförståelse) och torsdag den 28 april (delprov C – skrivande).
Läs mer om gymnasieprovet, sv 1 och sva 1.

Gymnasiet sv 3 och sva 3:
Vt 2016: Onsdag den 20 april (delprov A – skrivande). 
Läs mer om gymnasieprovet, sv 3 och sva 3.

Särskilt prov för komvux: Sedan hösten 2014 finns ett särskilt kursprov för kommunal vuxenutbildning. Läs mer på Skolverkets webbplats. Observera att komvux även kan använda ordinarie kursprov. 

Provdatum

Provdatum för övriga nationella prov under läsåret 2015/2016 finns på Skolverkets webbplats.