Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

På denna webbplats finns information om de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk samt exempel på provmaterial.

Bakgrund och syfte

Provdatum

Åk 3: 12 mars–18 maj 2018 (vecka 11–20)

Åk 6: Tisdagen den 6 februari 2018 (delprov B1 och delprov C1) samt torsdagen den 8 februari 2018 (delprov B2 och delprov C2).

Åk 9: Tisdagen den 13 mars 2018 (delprov B) samt torsdagen den 15 mars 2018 (delprov C).

Sv1/Sva1: Tisdagen den 17 april 2018 (delprov B - läsförståelse) och torsdagen den 19 april 2018 (delprov C - skriftlig framställning). Delprov A, muntlig framställning, genomförs från vecka 12.

Sv3/Sva3: Tisdagen den 8 maj 2018 (delprov A - skriftlig framställning). Delprov B, muntlig framställning, genomförs efter delprov A.

Anpassning

För elever med funktionsnedsättning kan genomförandet behöva anpassas på olika sätt. Vilken anpassning som är tillåten varierar för de olika nationella proven. 

Läs mer om anpassning

Forskning

Provgruppen tar varje år emot ett urval elevlösningar som skrivits inom ramen för de olika nationella proven. Materialet används av studenter och forskare på universitet och högskolor runtom i landet för olika projekt i form av uppsatser och examensarbeten.

Projekt och publikationer