Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

Exempel

På denna webbsida finns olika typer av uppgifter som kan förekomma i ett nationellt prov i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 6. Andra uppgiftstyper kan förekomma, då alla typer av uppgifter inte representeras i varje prov. Exemplen är hämtade från proven som gavs läsåret 2011/2012 och 2012/2013 och omfattas inte längre av sekretess. De är tänkta att ge elever en möjlighet att bekanta sig med några olika typer av provuppgifter och utgör således inte ett helt nationellt prov. 

2013 års prov, DELPROV A: TALA

För exempel på det muntliga delprovet, se tillsvidare 2012 års material nedan.  

2013 års prov, DELPROV B: LÄSA

Nedan presenteras exempel på uppgifter till delprov B1 som prövar läsförståelse av skönlitterär text, och till delprov B2 som prövar läsförståelse av sakprosa. Underlag till uppgifterna består av dels ett utdrag ur romanen Flyga högt av Katarina von Bredow (Rabén & Sjögren förlag), dels tidningsartikeln ”Ett läger men flera kulturer” av Anna Bachmann (Helsingborgs Dagblad 15.8.2011). 

Nedan presenteras exempel på uppgifter till delprov C1 och C2 som prövar skriftlig förmåga, skönlitterär text och sakprosatext.

Delprov C1 – exempel på skrivuppgift, berättande text

Delprov C2 – exempel på skrivuppgift, beskrivande och förklarande text

2012 års prov, Delprov A: tala

Nedan presenteras exempel på momenten Redogörelse och Samtal som prövar den muntliga förmågan. Inför momentet Redogörelse får eleven möjlighet att förbereda sig och får då några punkter att utgå ifrån. I 2012 års prov skrevs dessa punkter ner på tavlan. Från och med 2014 års prov delas ett kopieringsunderlag ut till eleverna med några punkter att tänka på inför redogörelsen.

I momentet Samtal utgörs underlaget till provet av ljudfiler med inlästa texter tillsammans med diskussionsfrågor. Den ljudfil som presenteras här är ett utdrag ur Bengt-Åke Cras roman Rött kort, inläst av Gustav Levin. Diskussionsfrågorna klipps i provsituationen till remsor som eleverna läser och diskuterar en i taget. Alla frågorna måste inte behandlas utan det viktiga är att ett samtal kommer igång. 

Delprov A: redogörelse – punkter att utgå ifrån

Delprov A: samtal – ljudfilen Rött kort

Delprov A: samtal – exempel på diskussionsfrågor till Rött kort