Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

Exempel

Delprov A: tala

Nedan finns en autentisk inspelning från genomförandet av 2013 års nationella prov, delprov A: tala. Inspelningen är uppdelad i två filmsekvenser.

I den första filmsekvensen visas hur läraren instruerar en grupp bestående av fem elever som följer kursplanen i svenska inför förberedelsen av delprov A: tala.

I den andra filmsekvensen visas hur delprov A: tala genomförs av eleverna. Alla momenten i delprovet – Presentera, Leda diskussion samt Delta i diskussion finns med för eleverna 1–4. Eleverna är numrerade från vänster till höger med siffrorna 1–5. Betyg för eleverna 1–4 visas i början av filmen.

Lärarinstruktion (7 minuter)

Elevers genomförande av delprov A: tala (34 minuter)

(Filmerna verkar inte gå att visa i vissa webbläsare. Prova då att öppna filmen i en annan webbläsare, till exempel Internet Explorer.)

Elevernas presentationer utgår från underlag som ingick i 2013 års delprov A: tala. Elevernas delprovsbetyg grundar sig på en samlad bedömning av hur de presenterar sitt underlag, hur de leder diskussion, samt hur de deltar i diskussioner som andra leder. Eleverna deltog i andras diskussioner fyra gånger varav tre visas i filmsekvensen.

  • Elev 1, delprovsbetyg A
  • Elev 2, delprovsbetyg C
  • Elev 3, delprovsbetyg D
  • Elev 4, delprovsbetyg A
  • Elev 5, bedöms ej här

Det finns två bedömningsmatriser för det muntliga provet, en i svenska och en i svenska som andraspråk. Pilarna i matrisen betyder att det inte finns någon progression i bedömningen.

Utskick 1, som kommer till skolorna i v. 43, 2016, innehåller ett separat häfte med bedömningsanvisningar till delprov A: tala. I detta material finns analyser av de prestationer som görs av elev 1, 2, 3 och 4.

Delprov B: läsa

Nedan presenteras exempel på uppgifter till delprov B: läsa, samt bedömningsunderlag. Uppgifterna hör samman med texten Jag ville sticka ut, våga synas.

Exempel på uppgifter

Bedömningsunderlag till uppgiftsexemplen

Om du har frågor om att ladda ner och använda exempeluppgifterna, kontakta Ebba.Wickstrom@nordiska.uu.se, 018- 471 68 75. 

Delprov C: skriva

Nedan presenteras exempel på skrivuppgifter och elevlösningar, samt bedömningsmatriser för delprov C i svenska och svenska som andraspråk. 

Exempel

Exempel på skrivuppgift

Exempel på elevlösningar

Bedömningsmatriser

Bedömningsmatris svenska

Bedömningsmatris svenska som andraspråk