Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

Exempel

Delprov A: tala

Nedan finns en autentisk inspelning från genomförandet av 2013 års nationella prov, delprov A: tala. Inspelningen är uppdelad i två filmsekvenser.

I den första filmsekvensen visas hur läraren instruerar en grupp bestående av fem elever som följer kursplanen i svenska inför förberedelsen av delprov A: tala.

I den andra filmsekvensen visas hur delprov A: tala genomförs av eleverna. Alla momenten i delprovet – Presentera, Leda diskussion samt Delta i diskussion finns med för eleverna 1–4. Eleverna är numrerade från vänster till höger med siffrorna 1–5. Betyg för eleverna 1–4 visas i början av filmen.

Lärarinstruktion (7 minuter)

Elevers genomförande av delprov A: tala (34 minuter)

(Filmerna verkar inte gå att visa i vissa webbläsare. Prova då att öppna filmen i en annan webbläsare, till exempel Internet Explorer.)

Elevernas presentationer utgår från underlag som ingick i 2013 års delprov A: tala. Elevernas delprovsbetyg grundar sig på en samlad bedömning av hur de presenterar sitt underlag, hur de leder diskussion, samt hur de deltar i diskussioner som andra leder. Eleverna deltog i andras diskussioner fyra gånger varav tre visas i filmsekvensen.

  • Elev 1, delprovsbetyg A
  • Elev 2, delprovsbetyg C
  • Elev 3, delprovsbetyg D
  • Elev 4, delprovsbetyg A
  • Elev 5, bedöms ej här

Det finns två bedömningsmatriser för det muntliga provet, en i svenska och en i svenska som andraspråk. Pilarna i matrisen betyder att det inte finns någon progression i bedömningen.

Utskick 1, som kommer till skolorna i v. 43, 2016, innehåller ett separat häfte med bedömningsanvisningar till delprov A: tala. I detta material finns analyser av de prestationer som görs av elev 1, 2, 3 och 4.

Delprov B: läsa

Nedan presenteras exempel på uppgifter till delprov B: läsa, samt bedömningsunderlag. Uppgifterna hör samman med texten Jag ville sticka ut, våga synas.

Exempel på uppgifter

Bedömningsunderlag till uppgiftsexemplen

Delprov C: skriva

Nedan presenteras exempel på skrivuppgifter och elevlösningar, samt bedömningsmatriser för delprov C i svenska och svenska som andraspråk. 

Exempel

Exempel på skrivuppgift

Exempel på elevlösningar

Bedömningsmatriser

Bedömningsmatris svenska

Bedömningsmatris svenska som andraspråk