Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

Grundskolan

I grundskolan heter de nationella proven ämnesprov och de ges i årskurs 3, årskurs 6 och årskurs 9.

Ämnesprov grundskolan

I grundskolan finns ämnesprov i årskurs 3årskurs 6 och årskurs 9. Nya prov konstrueras varje år. Proven innehåller olika delprov som fokuserar någon av förmågorna tala, läsa eller skriva. Delproven genomförs antingen på en för hela landet bestämd provdag eller på lektionstid under en viss period. Samtliga prov är obligatoriska.