Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

Kursprov 1

Provet i kurs 1 är obligatoriskt och gemensamt för kurserna svenska 1 och svenska som andraspråk 1. Kursprovet består av tre delprov som prövar muntlig framställning, läsförståelse och skriftlig framställning.

Sedan hösten 2014 finns ett särskilt kursprov för kommunal vuxenutbildning. Läs mer på Skolverkets webbplats. Observera att komvux även kan använda ordinarie kursprov. 

Läs mer om provets upplägg och bedömning

Aktuellt

Provdatum och utskick, ht 2017

  • Tisdagen den 21 november 2017 (delprov B - läsförståelse)
  • torsdagen den 23 november (delprov C - skriftlig framställning)
  • Delprov A, muntlig framställning, genomförs från vecka 40.

Det första utskicket, som innehåller häftet Lärarinformation samt elevhäften och ett häfte med bedömningsanvisningar till delprov A, ska vara skolorna tillhanda vecka 39. Information om när övrigt material skickas ut finns i häftet Lärarinformation.

Skolverket stramar upp reglerna för hur nationella prov ska hanteras. Läs mer på Skolverkets webbplats.

Komvuxprovet september 2017 har första provdatum 4 september.

Provets tema

Temat för höstterminens kursprov är "Tid och möjligheter".

Kopieringsunderlag

Delprov A

Delprov B och C

Sammanställning

Dokumenten kan fyllas i digitalt – men spara ner det till datorn innan du börjar skriva i det, annars finns risk att texten inte sparas.

Lärarenkäter

Enkäten för komvux fylls i så snart ett prov är genomfört.

Utprövning av provuppgifter

Lärare som är intresserade av att pröva ut provuppgifter med sina elever kan läsa mer och anmäla sig på den här sidan.

Artikel om bedömning av delprov A, muntlig framställning

Här kan du läsa artikeln "Lärare mer positiva i sin bedömning av NP jämfört med provkonstruktörer" (publicerad i Svenskläraren nr 2 2016) skriven av Lena Edander och Harriet Uddhammar.

Exempel på provmaterial

Av upphovsrättsliga skäl kan provgruppen inte lägga ut tidigare prov på dessa webbsidor. Däremot visas exempel på texter, provuppgifter och bedömningsunderlag.

Exempel på provmaterial

Anpassning

För elever med funktionsnedsättning kan genomförandet behöva anpassas på olika sätt. Vilken anpassning som är tillåten varierar för de olika nationella proven. 

Läs mer om anpassning

Kontaktpersoner

Frågor om kursproven i gymnasiet

Kontakta projektledare och provansvarig Anne.Palmer@nordiska.uu.se, 018-471 68 73

Frågor om läsförståelseprovet

Kontakta provkonstruktörerna Kristina.Eriksson@nordiska.uu.seNegin.Shahsavar@nordiska.uu.se och Martina.Zachiu@nordiska.uu.se, 018-471 68 78

Frågor om de muntliga och skriftliga delarna

Kontakta provkonstruktörerna Lena.Edander@nordiska.uu.se och Harriet.Uddhammar@nordiska.uu.se, 018-471 29 33

Kommande utprövningar

Lärare som vill delta i utprövningar av provuppgifter med sina elever kan kontakta: Sara.Lindahl@nordiska.uu.se, 018-471 12 99