Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

Projektledare: Lovisa Gardell, 018-471 37 29

Besöksadress: Engelska parken, Thunbergsv. 3 L
Postadress: Box 527, 75120 Uppsala

Vi som arbetar med utformningen av de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk tillhör Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. I listan nedan ser du vem du kan kontakta för olika ärenden.

Projektledning

Vetenskaplig ledare med ansvar för skrivprov och muntliga prov

Anne Palmér, universitetslektor
Tfn: 018-471 68 73
E-post: Anne.Palmer@nordiska.uu.se


Vetenskaplig ledare med ansvar för läsprov

Martina Zachiu
Tfn: 018-471 63 09
E-post: Martina.Zachiu@nordiska.uu.seProjektledare med ansvar för proven i grundskolan

Lovisa Gardell
Tfn: 018-471 37 29
E-post: Lovisa.Gardell@nordiska.uu.se


Biträdande projektledare med ansvar för proven i gymnasieskolan

Lena Edander
Tfn: 018-471 63 53
E-post: Lena.Edander@nordiska.uu.se


Redaktör

Maggie Andersson
Tfn: 018-471 34 06
E-post: Maggie.Andersson@nordiska.uu.se


Ekonomiadministratör

Kicki Sivertsson
Tfn: 018-471 13 17
E-post: Kicki.Sivertsson@nordiska.uu.se
 

nationellt prov Årskurs 3

Provkonstruktörer

Birgitta Mark
Tfn: 018-471 64 53
E-post: Birgitta.Mark@nordiska.uu.se
 

Maria Blomgren 
Tfn: 018-471 64 53
E-post: Maria.Blomgren@nordiska.uu.se


Sara Ryholm Ritsgard (tors–fre)
Tfn: 018-471 64 53
E-post: Sara.Ryholm.Ritsgard@nordiska.uu.se
 

Administratör årskurs 3

Catrin Isaksson
Tfn: 018-471 68 77
E-post: Catrin.Isaksson@nordiska.uu.se
 

nationellt prov Årskurs 6

Provkonstruktörer 

Cecilia Bergwall 
Tfn: 018-471 12 93
E-post: Cecilia.Bergwall@nordiska.uu.se
 

Johan Carlström 
Tfn: 018-471 64 75
E-post: Johan.Carlstrom@nordiska.uu.se
 

Administratör årskurs 6 

Alexandra Czartoryski
Tfn: 018-471 64 54 
E-post: Alexandra.Czartoryski@nordiska.uu.se

nationellt prov Årskurs 9

Provkonstruktörer

Stina Laursen
Tfn: 018-471 63 30
E-post: Stina.Laursen@nordiska.uu.se

Kim Rubensson
Tfn: 018-471 33 25
E-post: Kim.Rubensson@nordiska.uu.se

Administratör årskurs 9

Ebba Wickström
Telefon: 018-471 68 75
E-post: Ebba.Wickstrom@nordiska.uu.se

nationellt prov kurs 1 

Provkonstruktörer

Kristina Eriksson
Tfn: 018-471 68 78 
E-post: Kristina.Eriksson@nordiska.uu.se


Negin Shahsavar
Tfn: 018-471 68 78
E-post: negin.shahsavar@nordiska.uu.se
 

Harriet Uddhammar
Tfn: 018-471 29 33
E-post: Harriet.Uddhammar@nordiska.uu.se
 

Anni Gustafsson
Tfn: 018-471 12 77
E-post: Anni.Gustafsson@nordiska.uu.se


Sofia Löwenhielm
Tfn: 018-471 29 33
E-post: Sofia.Lowenhielm@nordiska.uu.se
 

Administratör kurs 1

Sara LindahlSara Lindahl
Tfn: 018-471 12 99
E-post: Sara.Lindahl@nordiska.uu.se
 

nationellt prov kurs 3

Provkonstruktörer

Jan Engström 
Tfn: 018-471 68 84
E-post: Jan.Engstrom@nordiska.uu.se
 

Anna-Karin Widman
Tfn: 018-471 68 84
E-post: Anna.Karin.Widman@nordiska.uu.se
 

Andreas Broman
Tfn: 018-471 68 84
E-post: Andreas.Broman@nordiska.uu.se
 

Administratör kurs 3, webbansvarig

Alva Pellas
Tfn: 018-471 12 99
E-post: Alva.Pellas@nordiska.uu.se
 

Administration

Statistikansvariga

Tobias Dalberg (mån)
E-post: Tobias.Dalberg@nordiska.uu.se


Arjann Akbari 
Tfn: 018- 471 10 79
Arjann.Akbari@nordiska.uu.se

Administratörer

Kristina Sjöblom
Tfn: 018-471 10 79
E-post: Kristina.Sjoblom@nordiska.uu.se
 

Malin Mark
Tfn: 018-471 34 06
E-post: Malin.Mark@nordiska.uu.se
 

Förutom ovan nämnda personer är det flera som arbetar med provkonstruktion och provutveckling inom projektet på arvodesbasis. Flera av projektets anställda bedriver även viss forskning på det material som skickas in till Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk.
 

Skolverket

Skolverket har det övergripande ansvaret för alla nationella prov.
 

Distribution

De nationella proven distribueras av Exakta Print.

Exakta Print
Tfn: 040-685 51 10
np.bestallning@exakta.se