Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

Projektledare: Anne Palmér, 018-471 68 73
Bitr. projektledare grundskolan: Lovisa Gardell, 018-471 37 29
Bitr. projektledare gymnasiet: Lena Edander, 018-471 29 33

Besöksadress: Engelska parken, Thunbergsv. 3 L
Postadress: Box 527, 75120 Uppsala
E-post: nationella.prov.svenska@nordiska.uu.se

Vi som arbetar med utformningen av de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk tillhör Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. I listan nedan ser du vem du kan kontakta för olika ärenden. Om frågan är allmän kan den också ställas till nationellaprovsvenska@nordiska.uu.se.

Projektledning

Projektledare

Anne Palmér, universitetslektor
Tfn: 018-471 68 73
E-post: Anne.Palmer@nordiska.uu.se
 

Biträdande projektledare för ämnesproven i årskurs 3, 6 och 9

Lovisa Gardell
Tfn: 018-471 37 29
E-post: Lovisa.Gardell@nordiska.uu.se

Biträdande projektledare för kursprov 1 och kursprov 3

Lena Edander
Tfn: 018-471 29 33
E-post: Lena.Edander@nordiska.uu.se

ämnesprov Årskurs 3

Provkonstruktörer

Birgitta Mark
Tfn: 018-471 64 53
E-post: Birgitta.Mark@nordiska.uu.se
 

Maria Blomgren 
Tfn: 018-471 64 53
E-post: Maria.Blomgren@nordiska.uu.se
 

ämnesprov Årskurs 6

Provkonstruktörer 

Cecilia Bergwall 
Tfn: 018-471 12 93
E-post: Cecilia.Bergwall@nordiska.uu.se
 

Johan Carlström 
Tfn: 018-471 64 75
E-post: Johan.Carlstrom@nordiska.uu.se

 

ämnesprov Årskurs 9

Provkonstruktörer

Stina Laursen
Tfn: 018-471 63 30
E-post: Stina.Laursen@nordiska.uu.se


Kim Rubensson
Tfn: 018-471 33 25
E-post: Kim.Rubensson@nordiska.uu.se

Kursprov 1 (Sv1 och Sva1)

Provkonstruktörer

Lena Edander
Tfn: 018-471 29 33
E-post: Lena.Edander@nordiska.uu.se
 

Kristina Eriksson
Tfn: 018-471 68 78 
E-post: Kristina.Eriksson@nordiska.uu.seNegin Shahsavar
Tfn: 018-471 68 78
E-post: negin.shahsavar@nordiska.uu.se
 

Harriet Uddhammar
Tfn: 018-471 29 33
E-post: Harriet.Uddhammar@nordiska.uu.se
 

Martina Zachiu
E-post: Martina.Zachiu@nordiska.uu.se


 

Kursprov 3 (Sv3 och Sva3)

Provkonstruktörer

Jan Engström (ons-tors)
Tfn: 018-471 68 84
E-post: Jan.Engstrom@nordiska.uu.se

 

Anna-Karin Widman
Tfn: 018-471 68 84
E-post: Anna.Karin.Widman@nordiska.uu.se

 

Andreas Broman
Tfn: 018-471 68 84
E-post: Andreas.Broman@nordiska.uu.se

 

Administration

Redaktör

Maggie Andersson
Tfn: 018-471 34 06
E-post: Maggie.Andersson@nordiska.uu.se

 

Administratör årskurs 3, ekonomiadministratör

Kicki Sivertsson
Tfn: 018-471 13 17
E-post: Kicki.Sivertsson@nordiska.uu.se

 

Administratör årskurs 6 

Alexandra Czartoryski
Tfn: 018-471 64 54 
E-post: Alexandra.Czartoryski@nordiska.uu.se

 

Administratör årskurs 9

Ebba Wickström
Telefon: 018-471 68 75
E-post: Ebba.Wickstrom@nordiska.uu.se

 

Administratör kursprov 1

Sara LindahlSara Lindahl
Tfn: 018-471 12 99
E-post: Sara.Lindahl@nordiska.uu.se

 

Administratör kursprov 3, webbansvarig

Alva Pellas
Tfn: 018-471 12 99
E-post: Alva.Pellas@nordiska.uu.se

 

Statistikansvariga

Tobias Dalberg (mån)
E-post: Tobias.Dalberg@nordiska.uu.se
 


Daniel Edin (mån)
Tfn: 018- 471 10 79
Daniel.Edin@nordiska.uu.se

Forskningsassistenter

Kristina Sjöblom
Tfn: 018-471 10 79
E-post: Kristina.Sjoblom@nordiska.uu.se
 

Malin Mark
Tfn: 018-471 34 06
E-post: Malin.Mark@nordiska.uu.se

 

Catrin Isaksson
Tfn: 018-471 10 79
E-post: Catrin.Isaksson@nordiska.uu.se

Förutom ovan nämnda personer är det flera som arbetar med provkonstruktion och provutveckling inom projektet på arvodesbasis. Flera av projektets anställda bedriver även viss forskning på det material som skickas in till Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk.
 

Skolverket

Skolverket har det övergripande ansvaret för alla nationella prov.
 

Distribution

De nationella proven distribueras av Exakta Print.

Exakta Print
Tfn: 040-685 51 10
np.bestallning@exakta.se