Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

På denna webbplats finns information om de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk samt exempel på provmaterial.

Bakgrund och syfte

Elever skriver prov.

Provdatum

Årskurs 314 mars 2022–20 maj 2022 (vecka 11–20).

Årskurs 6: Tisdagen den 8 februari 2022 (delprov B1 och delprov C1) samt torsdagen den 10 februari 2022 (delprov B2 och delprov C2).

Årskurs 9: Tisdagen den 22 mars 2022, kl. 09.00 (delprov B) samt torsdagen 24 mars 2022, kl. 09.00 (delprov C).

Kurs 1: Onsdagen den 27 april 2022 kl. 09.00 (delprov B), fredagen den 29 april 2022 kl. 09.00 (delprov C). Delprov A, muntlig framställning, genomförs före delprov B och C.

Kurs 3: Måndagen den 2 maj 2022, kl 9.00 (delprov A). Delprov B, muntlig framställning, genomförs efter delprov A.​

Anpassa nationella prov

För elever med funktionsnedsättning kan genomförandet behöva anpassas på olika sätt. Vilken anpassning som är tillåten varierar för de olika nationella proven. 

Information om vad som gäller för proven i svenska och svenska som andraspråk finns på sidan Anpassning av nationella prov.

Forskning nationella prov

En spikad avhandling.

Provgruppen tar varje år emot ett urval elevlösningar som skrivits inom ramen för de olika nationella proven. Materialet används av studenter och forskare på universitet och högskolor runtom i landet för olika projekt i form av uppsatser och examensarbeten.

Läs mer om provrelaterad Forskning och rapporter.

Senast uppdaterad: 2022-02-02