Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

På denna webbplats finns information om de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk samt exempel på provmaterial.

Bakgrund och syfte

Information med anledning av coronaviruset

De nationella proven ska genomföras som vanligt igen nu, men vi uppmanar alla att även fortsättningsvis vara uppmärksamma på den information som Skolverket går ut med. Det är Skolverket som i samråd med regeringen tar beslut kring genomförandet av proven.

Elever skriver prov.

Provdatum

Årskurs 315 mars 2021–21 maj 2021 (vecka 11–20).

Årskurs 6: 2 november–11 december 2020 (Delprov A). Tisdagen den 9 februari 2021 (delprov B1 och delprov C1)  samt torsdagen den 11 februari 2021 (delprov B2 och delprov C2)

Årskurs 9: 2 november–11 december 2020 (Delprov A). Tisdagen den 16 mars 2021, kl. 09.00 (Delprov B) samt torsdagen den 18 mars 2021, kl. 09.00 (Delprov C).

Kurs 1: Tisdagen den 17 november 2020 kl. 09.00 (Delprov B), torsdagen den 19 november 2020 kl. 09.00 (Delprov C). Delprov A, muntlig framställning, genomförs före delprov B och C.

Kurs 3: Onsdagen den 11 november 2020 (Delprov A). Delprov B, muntlig framställning, genomförs efter delprov A.

Anpassning

För elever med funktionsnedsättning kan genomförandet behöva anpassas på olika sätt. Vilken anpassning som är tillåten varierar för de olika nationella proven. 

Läs mer om anpassning

Forskning

En spikad avhandling.

Provgruppen tar varje år emot ett urval elevlösningar som skrivits inom ramen för de olika nationella proven. Materialet används av studenter och forskare på universitet och högskolor runtom i landet för olika projekt i form av uppsatser och examensarbeten.

Projekt och publikationer