Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

På denna webbplats finns information om de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk samt exempel på provmaterial.

Bakgrund och syfte

Information med anledning av den rådande pandemin

Alla nationella prov förutom provet i årskurs 3 i grundskolan är inställda under perioden 1 januari 2021 till och med den 30 juni 2021. Delprov som genomförts under hösten 2020 omfattas fortfarande av sekretess.

Det nationella provet i årskurs 3 i grundskolan kommer att genomföras som vanligt under vårterminen. Gällande inrapportering av provresultat kan Insamling 2 genomföras som planerat, det vill säga den insamling som sker till provgruppen vid Uppsala universitet. Även den digitala lärarenkäten besvaras på vanligt sätt.

För årskurs 6 och årskurs 9 i grundskolan samt kurs 1 och kurs 3 i gymnasiet och komvux erbjuds betygsstödjande bedömningsstöd utformade som prov. Dessa prov tillgängliggörs via en ny e-tjänst. Läs mer under rubriken Provdatum nedan om när på vårterminen de olika materialen blir tillgängliga. Gällande inrapportering av provresultat kan om möjligt en insamling enligt Insamling 2 göras till provgruppen vid Uppsala universitet. Även den digitala lärarenkäten besvaras om möjligt.

På Skolverkets webbsida Nationella proven vårterminen 2021 finns mer information om de inställda proven och vad som gäller för provet i årskurs 3 i grundskolan. Vi uppmanar alla att även fortsättningsvis vara uppmärksamma på den information som Skolverket går ut med. Det är Skolverket som i samråd med regeringen tar beslut kring genomförandet av proven.

Elever skriver prov.

Provdatum

Nationella prov

  • Årskurs 315 mars 2021–21 maj 2021 (vecka 11–20).

Betygsstödjande bedömningsstöd

Under vårterminen 2021 kommer prov att läggas ut i en ny e-tjänst för bedömningsstöd på Skolverkets webbplatsProven kan, så snart de finns tillgängliga, genomföras under valfria veckor vårterminen 2021. Läs mer om detta på Skolverkets webbsida Nationella proven vårterminen 2021.

  • Årskurs 6: Provet läggs ut i en ny e-tjänst för bedömningsstöd den 4 februari.
  • Årskurs 9Provet läggs ut i en ny e-tjänst för bedömningsstöd under vecka 10
  • Kurs 1: Provet läggs ut i två omgångar i en ny e-tjänst för bedömningsstöd. Under vecka 11 läggs materialet till delprov A ut och under vecka 15 läggs övrigt material ut. 
  • Kurs 3: Provet läggs ut i två omgångar i en ny e-tjänst för bedömningsstöd. Under vecka 15 läggs texthäftet samt häftet Lärarinformation ut och under vecka 17 läggs övrigt material ut.

Anpassa nationella prov

För elever med funktionsnedsättning kan genomförandet behöva anpassas på olika sätt. Vilken anpassning som är tillåten varierar för de olika nationella proven. 

Information om vad som gäller för proven i svenska och svenska som andraspråk finns på sidan Anpassning av nationella prov.

Forskning nationella prov

En spikad avhandling.

Provgruppen tar varje år emot ett urval elevlösningar som skrivits inom ramen för de olika nationella proven. Materialet används av studenter och forskare på universitet och högskolor runtom i landet för olika projekt i form av uppsatser och examensarbeten.

Läs mer om provrelaterad Forskning och rapporter.

Senast uppdaterad: 2021-04-16