Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

På denna webbplats finns information om de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk samt exempel på provmaterial.

Bakgrund och syfte

Elever skriver prov.

Provdatum

Årskurs 313 mars 2023–17 maj 2023 (vecka 11–20).

Årskurs 6:Tisdagen den 14 mars 2023 (delprov B1 och delprov C1). Torsdagen den 16 mars 2023 (delprov B2 och delprov C2). Delprov A genomfördes under höstterminen 2022. 

Årskurs 9:  Tisdagen den 21 mars 2023 kl. 09.00 (delprov B). Torsdagen den 23 mars 2023 kl. 09.00 (delprov C). Delprov A genomfördes under höstterminen 2022.

Kurs 1: Tisdagen den 18 april 2023 kl. 09.00 (delprov B). Torsdagen den 20 april 2023 kl. 09.00 (delprov C). Delprov A, muntlig framställning, genomförs före delprov B och delprov C. 

Kurs 3: Onsdagen den 3 maj 2023 kl. 09.00 (delprov A). Delprov B, muntlig framställning, genomförs efter delprov A.

Anpassa nationella prov

För elever med funktionsnedsättning kan genomförandet behöva anpassas på olika sätt. Vilken anpassning som är tillåten varierar för de olika nationella proven. 

Information om vad som gäller för proven i svenska och svenska som andraspråk finns på sidan Anpassning av nationella prov.

Forskning nationella prov

En spikad avhandling.

Provgruppen tar varje år emot ett urval elevlösningar som skrivits inom ramen för de olika nationella proven. Materialet används av studenter och forskare på universitet och högskolor runtom i landet för olika projekt i form av uppsatser och examensarbeten.

Läs mer om provrelaterad Forskning och rapporter.

Senast uppdaterad: 2023-01-09