Ny information med anledning av coronaviruset

Skolverket har nu beslutat att ställa in alla nationella prov under perioden 30 mars till och med den 30 juni, med tanke på den speciella situationen som råder i samhället nu. Du kan läsa mer om vad detta innebär på Skolverkets webbsida Coronaviruset - frågor och svar om nationella prov och betyg.

De prov som redan har kommit till skolorna ska hanteras enligt den sekretess och de anvisningar som fortfarande gäller. Det är alltså inte tillåtet att digitalisera och sprida något provmaterial.

Vi uppmanar alla att även fortsättningsvis vara uppmärksamma på den information som Skolverket går ut med. Det är Skolverket som i samråd med regeringen tar beslut kring genomförandet av proven.

Provmaterial tillgängligt för arbete på distans

För att möta skolornas efterfrågan på ett alternativ till de nationella prov som ställts in har ett material tagits fram som kan användas i distansundervisning i gymnasieskolan och komvux under vårterminen 2020. Det rör sig om ett specifikt prov för kurs 1 och ett för kurs 3, baserat på äldre frisläppta prov. Dessa material får alltså – till skillnad från allt annat provmaterial – delas digitalt med elever. Provet beställs på följande e-postadresser: npk1@nordiska.uu.se för material i kurs 1 respektive npk3@nordiska.uu.se för material i kurs 3. Ange i beställningen ungefär hur många elever som ska använda materialet.

Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

På denna webbplats finns information om de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk samt exempel på provmaterial.

Bakgrund och syfte

Provdatum

Årskurs 3: 9 mars–29 mars 2020 (vecka 11–13) Obs! Slutdatumet är tidigarelagt.

Årskurs 6: 4 november–13 december 2019 (Delprov A). Måndagen den 3 februari 2020 (delprov B1 och delprov C1) samt onsdagen den 5 februari 2020 (delprov B2 och delprov C2).

Årskurs 9: 4 november–13 december 2019 (Delprov A). Tisdagen den 10 mars 2020, kl 09.00 (Delprov B) samt torsdagen den 12 mars 2020, kl 09.00 (Delprov C).

Kurs 1: Proven är inställda.

Kurs 3: Proven är inställda.

Anpassning

För elever med funktionsnedsättning kan genomförandet behöva anpassas på olika sätt. Vilken anpassning som är tillåten varierar för de olika nationella proven. 

Läs mer om anpassning

Forskning

Provgruppen tar varje år emot ett urval elevlösningar som skrivits inom ramen för de olika nationella proven. Materialet används av studenter och forskare på universitet och högskolor runtom i landet för olika projekt i form av uppsatser och examensarbeten.

Projekt och publikationer