Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

På denna webbplats finns information om de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk samt exempel på provmaterial.

Bakgrund och syfte

Elever skriver prov.

Provdatum

Årskurs 311 mars 2024–17 maj 2024 (vecka 11–20).

Årskurs 6: 6 november–8 december 2023 (delprov A). Tisdagen den 12 mars 2024 (delprov B1 och delprov C1) samt torsdagen den 14 mars 2024 (delprov B2 och delprov C2).

Årskurs 9:  6 november–8 dec 2023 (delprov A). Tisdagen den 19 mars 2024, kl. 09.00 (delprov B) samt torsdagen 21 mars 2024, kl. 09.00 (delprov C).

Kurs 1: Måndagen den 22 april 2024 kl. 09.00 (delprov B). Fredagen den 26 april 2024 kl. 09.00 (delprov C). Delprov A, muntlig framställning, genomförs före delprov B och delprov C (från vecka 12). 

Kurs 3: Onsdagen den 2 maj 2024 kl. 09.00 (delprov A). Delprov B, muntlig framställning, genomförs efter delprov A.

Anpassa nationella prov

För elever med funktionsnedsättning kan genomförandet behöva anpassas på olika sätt. Vilken anpassning som är tillåten varierar för de olika nationella proven. 

Information om vad som gäller för proven i svenska och svenska som andraspråk finns på sidan Anpassning av nationella prov.

Forskning nationella prov

En spikad avhandling.

Provgruppen tar varje år emot ett urval elevlösningar som skrivits inom ramen för de olika nationella proven. Materialet används av studenter och forskare på universitet och högskolor runtom i landet för olika projekt i form av uppsatser och examensarbeten.

Läs mer om provrelaterad Forskning och rapporter.

Senast uppdaterad: 2023-12-12