Elever som läser.

Aktuellt

Provperiod

15 mars 2021–21 maj 2021 (vecka 11–20).

Tryckfel i provmaterialet

Det har upptäckts ett tryckfel i häftet Bedömningsanvisningar som ingår i provet 2020/2021. Felet finns på sidan 48, i kopieringsunderlag 1. På denna sida står det att kravnivån är 13 poäng, men kravnivåerna på läsförståelseproven är ändrade i år: på delprov B är kravnivån fortfarande 13 poäng, men på delprov C är kravnivån höjd till 14 poäng. En korrigerad version av kopieringsunderlag 1 finns att ladda ner på denna sida.

Insamling 

Insamling 2 är frivillig i år på grund av pandemin, men provgruppen tar tacksamt emot de elevprestationer och resultat som lärare har möjlighet att skicka in när provet 2020/2021 är genomfört. Mer information om urval och vad som kan skickas in finns i häftet Bedömningsanvisningar, s. 42. 

Som vanligt tar vi också gärna emot synpunkter på provet via lärarenkäten för årskurs 3 då dessa synpunkter är av stort värde när vi konstruerar kommande års prov. 

Kopieringsunderlag

Nedan finns flera kopieringsunderlag att ladda ner. Alla formulären kan fyllas i digitalt (även om kopieringsunderlag 2 sedan måste skrivas ut för elevens färgläggande). Tänk på att ladda ner och spara formulären innan du börjar skriva i dem, annars finns det risk för att din text försvinner.

Vi rekommenderar att använda Adobe Acrobat eller Microsoft Word för att öppna filerna. Om du vill skriva ut ett formulär och fylla i för hand bör du, där det finns flera filformat, välja pdf-versionen (de blå redigeringsrutorna försvinner automatiskt vid utskrift). 

Kopieringsunderlag

Övrigt material 

Om du har frågor om att ladda ner och använda formulären, kontakta Catrin.Isaksson@nordiska.uu.se.

Exempel på provmaterial

Av upphovsrättsliga skäl kan provgruppen inte lägga ut tidigare prov på dessa webbsidor. Däremot visas exempel på texter, provuppgifter och bedömningsunderlag.

Exempel på provmaterial

Anpassa nationella prov

För elever med funktionsnedsättning kan genomförandet behöva anpassas på olika sätt. Vilken anpassning som är tillåten varierar för de olika nationella proven. 

Information om vad som gäller för proven i svenska och svenska som andraspråk finns på sidan Anpassning av nationella prov.

Senast uppdaterad: 2021-03-17