Elever som läser.

Aktuellt

Fel i lärarinformationen 

Vi har blivit uppmärksammade på ett fel i det gröna häftet Lärarinformation som tillhör årets nationella prov. På sida 18, i rutan med ord att förklara i delprov C, anges två ord som har tagits bort från läshäftet innan tryck: "fjun" och "spröd". Dessa två ord förekommer inte längre i texten och behöver därför inte förklaras för eleverna i samband med provet.

Provperiod

13 mars 2023 – 17 maj 2023 (vecka 11–20).

Kopieringsunderlag

Nedan finns flera kopieringsunderlag att ladda ner. Alla formulären kan fyllas i digitalt. Tänk på att ladda ner och spara formulären innan du börjar skriva i dem, annars finns det risk för att din text försvinner.

Vi rekommenderar att använda Adobe Acrobat eller Microsoft Word för att öppna filerna. Om du vill skriva ut ett formulär och fylla i för hand bör du, där det finns flera filformat, välja pdf-versionen (de blå redigeringsrutorna försvinner automatiskt vid utskrift). 

Övrigt material 

Om du har frågor om att ladda ner och använda formulären, kontakta Catrin.Isaksson@nordiska.uu.se.

Exempel på provmaterial i årskurs 3

Av upphovsrättsliga skäl kan provgruppen inte lägga ut tidigare prov på dessa webbsidor. Däremot visas exempel på texter, provuppgifter och bedömningsunderlag.

Exempel på provmaterial i åk 3

Anpassa nationella prov

För elever med funktionsnedsättning kan genomförandet behöva anpassas på olika sätt. Vilken anpassning som är tillåten varierar för de olika nationella proven. 

Information om vad som gäller för proven i svenska och svenska som andraspråk finns på sidan Anpassning av nationella prov.

Senast uppdaterad: 2023-03-27