Elever som läser.

Aktuellt

Provperiod

11 mars 2024–17 maj 2024 (vecka 11–20).

Kopieringsunderlag

Nedan finns flera kopieringsunderlag att ladda ner. Alla formulären kan fyllas i digitalt. Tänk på att ladda ner och spara formulären innan du börjar skriva i dem, annars finns det risk för att din text försvinner.

Vi rekommenderar att använda Adobe Acrobat eller Microsoft Word för att öppna filerna. Om du vill skriva ut ett formulär och fylla i för hand bör du, där det finns flera filformat, välja pdf-versionen (de blå redigeringsrutorna försvinner automatiskt vid utskrift). 

Om du har frågor om att ladda ner och använda formulären, kontakta Catrin.Isaksson@nordiska.uu.se.

Exempel på provmaterial i årskurs 3

Av upphovsrättsliga skäl kan provgruppen inte lägga ut tidigare prov på dessa webbsidor. Däremot visas exempel på texter, provuppgifter och bedömningsunderlag.

Exempel på provmaterial i åk 3

Anpassa nationella prov

För elever med funktionsnedsättning kan genomförandet behöva anpassas på olika sätt. Vilken anpassning som är tillåten varierar för de olika nationella proven. 

Information om vad som gäller för proven i svenska och svenska som andraspråk finns på sidan Anpassning av nationella prov.

Senast uppdaterad: 2023-08-17