Information med anledning av coronaviruset

Alla nationella prov under perioden 30 mars till och med den 30 juni är inställda av Skolverket. Prov som genomfördes dessförinnan hanteras enligt den sekretess och de anvisningar som fortfarande gäller.

Läs mer på Skolverkets webbsida Coronaviruset - frågor och svar om nationella prov och betygVi uppmanar alla att även fortsättningsvis vara uppmärksamma på den information som Skolverket går ut med. Det är Skolverket som i samråd med regeringen tar beslut kring genomförandet av proven.

Elever som läser.

Aktuellt

Provperiod läsåret 2020/2021

15 mars–21 maj 2021 (vecka 11–20) 

Kopieringsunderlag

Nedan finns flera kopieringsunderlag att ladda ner, antingen som pdf eller word-fil. För att öppna filerna rekommenderar vi att använda Adobe Acrobat eller Microsoft Word. En del av blanketterna kan fyllas i digitalt, tänk dock på att ladda ner och spara blanketterna innan du börjar skriva i dem, annars finns det en risk att din text försvinner.

Om du vill skriva ut ett formulär och fylla i för hand bör du välja pdf-versionen (de blå redigeringsrutorna försvinner automatiskt vid utskrift).

Kopieringsunderlag i pdf-format

Kopieringsunderlag i word-format

Övrigt material 

Om du har frågor om att ladda ner och använda formulären, kontakta Catrin.Isaksson@nordiska.uu.se.

Exempel på provmaterial

Av upphovsrättsliga skäl kan provgruppen inte lägga ut tidigare prov på dessa webbsidor. Däremot visas exempel på texter, provuppgifter och bedömningsunderlag.

Exempel på provmaterial

Anpassning

För elever med funktionsnedsättning kan genomförandet behöva anpassas på olika sätt. Vilken anpassning som är tillåten varierar för de olika nationella proven. 

Läs mer om anpassning