Aktuellt

Provperiod
9 mars–15 maj 2020 (vecka 11–20)

Kopieringsunderlag
Nedan finns flera kopieringsunderlag att ladda ner, antingen som pdf eller word-fil. För att öppna filerna rekommenderar vi att använda Adobe Acrobat eller Microsoft Word. En del av blanketterna kan fyllas i digitalt, tänk dock på att ladda ner och spara blanketterna innan du börjar skriva i dem, annars finns det en risk att din text försvinner.

Om du vill skriva ut ett formulär och fylla i för hand bör du välja pdf-versionen (de blå redigeringsrutorna försvinner automatiskt vid utskrift).

Kopieringsunderlag i pdf-format

Kopieringsunderlag i word-format

Övrigt material 

Om du har frågor om att ladda ner och använda formulären, kontakta Catrin.Isaksson@nordiska.uu.se.

Exempel på provmaterial

Av upphovsrättsliga skäl kan provgruppen inte lägga ut tidigare prov på dessa webbsidor. Däremot visas exempel på texter, provuppgifter och bedömningsunderlag.

Exempel på provmaterial

Anpassning

För elever med funktionsnedsättning kan genomförandet behöva anpassas på olika sätt. Vilken anpassning som är tillåten varierar för de olika nationella proven. 

Läs mer om anpassning