Exempel på provmaterial, årskurs 3

Det nationella provet för årskurs 3 i svenska och svenska som andraspråk består av olika delprov som prövar förmågorna att tala, läsa och skriva. Vissa delprov prövar fler än en färdighet i ett och samma delprov. På denna sida finns exempel på textunderlag för läsförståelseprov, provuppgifter samt bedömningsunderlag av olika slag. Exemplen är hämtade från 2017 års prov. Av upphovsrättsliga skäl kan inte hela prov visas.

Delprov A – Tala

Beskrivning av delprov A samt bedömningsanvisningar (pdf) 

Delprov B – Läsa, berättande text

Beskrivning av delprov B samt bedömningsanvisningar (pdf)
Delprov B, exempel på textunderlag och uppgifter (pdf)

Delprov C – Läsa, faktatext

Beskrivning av delprov C samt bedömningsanvisningar (pdf)
Delprov C, exempel på textunderlag och uppgifter (pdf)

Delprov D och E – Högläsning och textsamtal

Beskrivning av delprov D/E samt bedömningsanvisningar (pdf)

På Skolverkets webbsida Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial finns elevuppläsningar som stöd för lärares bedömning. För att få tillgång till materialet krävs inloggning i Skolverkets e-tjänst. Åtkomst får läraren via sin rektor. 

Delprov F och G – Skriva, berättelse

Beskrivning av delprov F/G samt bedömningsanvisningar (pdf)

Delprov H – Skriva, faktatext

Beskrivning av delprov H samt bedömningsanvisningar (pdf)
Exempel på elevblad för delprov H (pdf)
 

  

Senast uppdaterad: 2023-09-12