Nationellt prov årskurs 6

Det nationella provet i årskurs 6 är obligatoriskt och gemensamt för ämnena svenska och svenska som andraspråk. Provet består av olika delprov som prövar förmågorna tala, läsa och skriva.

Det muntliga delprovet genomförs under en provperiod under höstterminen medan de delprov som prövar läsning och skriftlig förmåga genomförs på bestämda provdagar under mars månad.

Läs mer om provets upplägg och bedömning

Läs mer om kopplingen mellan kursplanerna och provet

Elever som sitter och arbetar.

Aktuellt

Provdatum och utskick, vt 2024

  • Tisdagen den 12 mars 2024 (delprov B1 och delprov C1)
  • Torsdagen den 14 mars 2024 (delprov B2 och delprov C2)

Materialet för delprov B och C når skolorna vecka 9 2024.

Den nya bedömningsmodellen

Från och med provet som ges under läsåret 2023–2024 i årskurs 6 införs en ny modell för provbetyg i de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk. Den nya modellen har tagits fram som en följd av Skolverkets systemramverk för nationella prov och digitaliseringen av de nationella proven. Läs mer om den nya modellen i dokumentet nedan:

Kopieringsunderlag vt 2024

En del av blanketterna nedan kan fyllas i digitalt. Obs! Det är viktigt att först spara dokumentet på din dator. Om du börjar skriva när dokumentet är öppnat via webbläsaren sparas inte anteckningarna. Spara ett exemplar för varje elev. Detta görs enklast genom att välja "spara som" under menyn Arkiv (eng. File), när du öppnat filen i Adobe Reader.

Du kan också skriva ut dokumentet och fylla i för hand. De blå redigeringsrutorna försvinner automatiskt vid utskrift. 

Övrigt material

Exempel på provmaterial i årskurs 6

Av upphovsrättsliga skäl kan provgruppen inte lägga ut tidigare prov på dessa webbsidor. Däremot visas exempel på texter, provuppgifter och bedömningsunderlag.

Exempel på provmaterial i åk 6

Anpassa nationella prov

För elever med funktionsnedsättning kan genomförandet behöva anpassas på olika sätt. Vilken anpassning som är tillåten varierar för de olika nationella proven. 

Information om vad som gäller för proven i svenska och svenska som andraspråk finns på sidan Anpassning av nationella prov.

Senast uppdaterad: 2024-03-01