Exempel på provmaterial, årskurs 6

På denna webbsida finns olika typer av uppgifter som kan förekomma i ett nationellt prov i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 6. Andra uppgiftstyper kan förekomma, då alla typer av uppgifter inte representeras i varje prov. Exemplen är hämtade från gamla prov som inte längre omfattas av sekretess. De är tänkta att ge elever en möjlighet att bekanta sig med några olika typer av provuppgifter och utgör således inte ett helt nationellt prov. 

Tala

Nedan presenteras exempel på momenten Redogörelse och Samtal som prövar den muntliga förmågan. Inför momentet Redogörelse får eleven möjlighet att förbereda sig och får då några punkter att utgå ifrån. 

I momentet Samtal utgörs underlaget till provet av ljudfiler med inlästa texter tillsammans med diskussionsfrågor. Den ljudfil som presenteras här är ett utdrag ur Bengt-Åke Cras roman Rött kort, inläst av Gustav Levin. Diskussionsfrågorna klipps i provsituationen till remsor som eleverna läser och diskuterar en i taget. Alla frågorna måste inte behandlas utan det viktiga är att ett samtal kommer igång. 

Delprov A, åk 6: tala redogörelse – exempel på förberedelsepunkter (pdf)

Delprov A, åk 6: tala samtal – ljudfilen Rött kort (mp3) (Elever med nedsatt hörsel har rätt att läsa texten. För att få textunderlag, kontakta provkonstruktörerna för åk 6. Deras kontaktuppgifter hittar du på sidan Kontakta provgruppen.)

Delprov A, åk 6: tala samtal – exempel på diskussionsfrågor till Rött kort (pdf)

Delprov A, åk 6: tala – exempel på bedömningsmatris

Läsa

Nedan presenteras exempel på uppgifter till delprov B1 som prövar läsförståelse av skönlitterär text, och till delprov B2 som prövar läsförståelse av sakprosa. Underlag till uppgifterna består av dels ett utdrag ur romanen Flyga högt av Katarina von Bredow (Rabén & Sjögren förlag), dels tidningsartikeln ”Ett läger men flera kulturer” av Anna Bachmann (Helsingborgs Dagblad 15.8.2011). 

Nedan presenteras exempel på uppgifter till delprov C1 och C2 som prövar skriftlig förmåga, skönlitterär text och sakprosatext. Bedömningsmatriserna är kopplade till just dessa skrivuppgifter. 

Delprov C1, åk 6: skriva – exempel på skrivuppgift berättande text (pdf)

Delprov C2, åk 6: skriva – exempel på skrivuppgift beskrivande text (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-11-08