Nationellt prov årskurs 9

Det nationella provet i årskurs 9 är obligatoriskt och gemensamt för ämnena svenska och svenska som andraspråk. Provet består av tre delprov som prövar förmågorna tala, läsa och skriva.

Det muntliga delprovet genomförs på lektionstid under höstterrminen medan de delprov som prövar läsning och skriftlig förmåga genomförs på bestämda provdagar under mars månad.

Läs mer om provets upplägg och bedömning

Läs mer om kopplingen mellan kursplanerna och provet

Aktuellt

Provdatum

  • Delprov A: 4 november–13 december 2019
  • Delprov B: tisdagen den 10 mars 2020, kl 09.00
  • Delprov C: torsdagen den 12 mars 2020, kl 09.00

Kopieringsunderlag:
En del av blanketterna nedan kan fyllas i digitalt. Obs! Det är viktigt att först spara dokumentet på din dator. Om du börjar skriva när dokumentet är öppnat via webbläsaren sparas inte anteckningarna. Spara ett exemplar för varje elev. Detta görs enklast genom att välja "Spara som" under menyn Arkiv (eng. File), när du öppnat filen i Adobe Reader. Du kan också skriva ut dokumentet och fylla i för hand. De blå redigeringsrutorna försvinner automatiskt vid utskrift.

Rapporter

Exempel på provmaterial

Av upphovsrättsliga skäl kan provgruppen inte lägga ut tidigare prov på dessa webbsidor. Däremot visas exempel på texter, provuppgifter och bedömningsunderlag.

Exempel på provmaterial

Anpassning

För elever med funktionsnedsättning kan genomförandet behöva anpassas på olika sätt. Vilken anpassning som är tillåten varierar för de olika nationella proven. 

Läs mer om anpassning