Nationellt prov årskurs 9

Det nationella provet i årskurs 9 är obligatoriskt och gemensamt för ämnena svenska och svenska som andraspråk. Provet består av tre delprov som prövar förmågorna tala, läsa och skriva.

Det muntliga delprovet genomförs på lektionstid under höstterrminen medan de delprov som prövar läsning och skriftlig förmåga genomförs på bestämda provdagar under mars månad.

Läs mer om provets upplägg och bedömning

Läs mer om kopplingen mellan kursplanerna och provet

Elever som sitter och arbetar.

Aktuellt

Provdatum och utskick, ht 2022 och vt 2023

  • Vecka 45-49 2022 (delprov A).
  • Tisdagen den 21 mars 2023 kl. 09.00 (delprov B).
  • Torsdagen den 23 mars 2023 kl. 09.00 (delprov C).

Materialet för delprov A når skolorna vecka 43 2022.

Kopieringsunderlag

Lärarinformation 2

Bedömningsanvisningar 2

Exempel på provmaterial i årskurs 9

Av upphovsrättsliga skäl kan provgruppen inte lägga ut tidigare prov på dessa webbsidor. Däremot visas exempel på texter, provuppgifter och bedömningsunderlag.

Exempel på provmaterial i åk 9

Anpassa nationella prov

För elever med funktionsnedsättning kan genomförandet behöva anpassas på olika sätt. Vilken anpassning som är tillåten varierar för de olika nationella proven. 

Information om vad som gäller för proven i svenska och svenska som andraspråk finns på sidan Anpassning av nationella prov.

Senast uppdaterad: 2022-08-05