Nationellt prov årskurs 9

Det nationella provet i årskurs 9 är obligatoriskt och gemensamt för ämnena svenska och svenska som andraspråk. Provet består av tre delprov som prövar förmågorna tala, läsa och skriva.

Det muntliga delprovet genomförs på lektionstid under höstterrminen medan de delprov som prövar läsning och skriftlig förmåga genomförs på bestämda provdagar under mars månad.

Läs mer om provets upplägg och bedömning

Läs mer om kopplingen mellan kursplanerna och provet

Elever som sitter och arbetar.

Aktuellt

Provdatum och utskick, ht 2020-vt 2021

  • Delprov A: 2 nov–11 dec 2020
  • Delprov B: tis 16 mars 2021 kl. 09.00
  • Delprov C: tors 18 mars 2021 kl. 09.00
Materialet för delprov A når skolorna vecka 43.
 
Kopieringsunderlag
Inför provens genomförande kommer kopieringsunderlag i pdf-format att finnas tillgängliga för nedladdning.

Exempel på provmaterial

Av upphovsrättsliga skäl kan provgruppen inte lägga ut tidigare prov på dessa webbsidor. Däremot visas exempel på texter, provuppgifter och bedömningsunderlag.

Exempel på provmaterial

Anpassning

För elever med funktionsnedsättning kan genomförandet behöva anpassas på olika sätt. Vilken anpassning som är tillåten varierar för de olika nationella proven. 

Läs mer om anpassning