Exempel på provmaterial, årskurs 9

På denna sida finns exempel på provuppgifter samt elevlösningar med kommentarer. Exemplen kommer från den äldre provmodellen, för prov som ges fram t.o.m hösten 2023, och utgår därmed från Lgr11. 

Av upphovsrättsliga skäl kommer vi inte att kunna visa hela prov. De exempeluppgifter som finns på webbplatsen är hämtade ur de frisläppta proven från 2013 och 2014.

Delprov A: tala

Nedan presenteras exempel på uppgifter till delprov A: tala. 

Delprov A: tala – arbetsgång, textunderlag samt uppgift (pdf) 

Delprov B: läsa

Nedan presenteras exempel på uppgifter till delprov B: läsa, samt bedömningsunderlag.

Delprov B: läsa – textunderlag samt uppgifter (pdf)
Delprov B: läsa – bedömningsunderlag (pdf)

Delprov C: skriva

Nedan presenteras exempel på skrivuppgifter och elevlösningar, samt bedömningsmatriser för delprov C i svenska och svenska som andraspråk.

Delprov C: skriva – exempel på skrivuppgift (pdf)
Delprov C: skriva – bedömningsunderlag (pdf)

Senast uppdaterad: 2023-09-14