Exempel

DELPROV A: TALA

Nedan presenteras exempel på uppgifter till delprov A: tala. 

Delprov A: tala – arbetsgång, textunderlag samt uppgift 

Delprov B: läsa

Nedan presenteras exempel på uppgifter till delprov B: läsa, samt bedömningsunderlag. 

Delprov B: läsa – textunderlag samt uppgifter
Delprov B: läsa – bedömningsunderlag

Delprov C: skriva

Nedan presenteras exempel på skrivuppgifter och elevlösningar, samt bedömningsmatriser för delprov C i svenska och svenska som andraspråk. 

Delprov C: skriva – exempel på skrivuppgift
Delprov C: skriva – bedömningsunderlag