Exempel på provmaterial, årskurs 9

Delprov A: tala

Nedan presenteras exempel på uppgifter till delprov A: tala. 

Delprov A: tala – arbetsgång, textunderlag samt uppgift (pdf) 

Delprov B: läsa

Nedan presenteras exempel på uppgifter till delprov B: läsa, samt bedömningsunderlag.

Delprov B: läsa – textunderlag samt uppgifter (pdf)
Delprov B: läsa – bedömningsunderlag (pdf)

Delprov C: skriva

Nedan presenteras exempel på skrivuppgifter och elevlösningar, samt bedömningsmatriser för delprov C i svenska och svenska som andraspråk. 

Delprov C: skriva – exempel på skrivuppgift (pdf)
Delprov C: skriva – bedömningsunderlag (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-08-12