Anpassning av nationellt prov åk 9

Anpassning vid provtillfället kan till exempel vara följande:

Delprov A: tala

  • Cd:n/usb-minnet med inlästa texter till delprov A kan användas eftersom delprovet inte prövar elevens förmåga att läsa.
  • Elever som så behöver får ha tillgång till hjälpmedel som exempelvis förstorad text.

Gruppstorleken bör dock inte anpassas eftersom förutsättningarna för genomförandet och bedömningen av delprovet då förändras.

Delprov B: läsa

  • Cd:n/usb-minnet med elevhäfte Texter inläst kan användas. Delprovet prövar inte i första hand avkodning utan snarare bearbetning och analys av den lästa texten.
  • Provet kan delas upp på 2–3 tillfällen. Varje text måste dock genomföras i sin helhet vid samma tillfälle och provtiden bör totalt inte överstiga 200 minuter. Delprovet bör genomföras samma dag.
  • Den elev som så behöver får ha tillgång till hjälpmedel som exempelvis förstorad text. Det är även möjligt att skriva ner lösningarna på dator.

Delprov C: skriva

  • Cd:n/usb-minnet Texter samt cd:n/usb-minnet Delprov C med texter och uppgifter inlästa kan användas.
  • En extra rast kan läggas in vid provtillfället.
  • Den elev som så behöver får ha tillgång till hjälpmedel som exempelvis förstorad text.

Mer information om anpassningar för elever med funktionsnedsättningar eller läs- och skrivsvårigheter i samband med de nationella proven finns på Skolverkets webbsida Anpassa prov i grundskolan

Senast uppdaterad: 2022-02-02