Doktorsavhandlingar med koppling till provgruppen

Några av provgruppens tidigare och nuvarande medarbetare har skrivit sin avhandling med fokus på nationella prov eller svenskämnet.

En spikad avhandling.
Senast uppdaterad: 2023-01-10