Forskningsmaterial nationella prov

Årligen ges nya prov för årskurs 3, årskurs 6 och årskurs 9 samt tre gånger per år för kurs 1 respektive kurs 3. I tabellen under rubriken Registrerade elevlösningar nedan visas hur många elevlösningar som skickats in till och registrerats hos provgruppen sedan de första nationella proven i svenska gavs 1996. De registrerade elevlösningarna utgör Uppsala elevtextarkiv.

  • Våren 2021 blev de nationella proven inställda för årskurs 6 och 9 i grundskolan samt kurs 1 och 3 på gymnasiet. Istället erbjöds särskilt framtagna betygsstödjande bedömningsstöd utformade som prov. Provet i årkurs 3 i grundskolan genomfördes som vanligt. Inskickandet av elevlösningar från både bedömningsstöden och provet i årkurs 3 var frivillig.
  • Våren 2020 blev de nationella proven inställda för årskurs 3 i grundskolan samt kurs 1 och kurs 3 på gymnasiet.
  • Provet för årskurs 3 gavs första gången 2009.
  • Det nationella provet i årskurs 5 gavs sista gången våren 2010. Samma prov kunde användas i skolorna även våren 2011 men ingen insamling av elevlösningar skedde då. 
  • Provet i årskurs 6 gavs första gången 2012.
  • Ämnesprovet för årskurs 9 gavs för första gången 1998.
  • I och med den nya läroplanen Lgy11 är gymnasiets kursprov B (KpB) ersatt av kursprov 1 (Kp1) och kursprov 3 (Kp3).

Registrerade elevlösningar

År Åk 3 Åk 5 Åk 6 Åk 9 KpB Kp1 Kp3 Totalt
1996  - 1166  - - 538  - 1704
1997  - 1745  - - 295  -  - 2040
1998  - 1964  - 730 549  -  - 3243
1999  - 597  - 1376 784  -  - 2757
2000  - 527  - 1108 1204  -  - 2839
2001  - 102  - 1392 1271  -  - 2765
2002  - 455  - 1253 1114  -  - 2822
2003  - 642  - 985 1079  -  - 2706
2004  - 504  - 592 858  -  - 1954
2005  - 741  - 1681 1392  -  - 3814
2006  - 395  - 2308 1538  -  - 4241
2007  - 550  - 1670 1632  -  - 3852
2008  - 504  - 2426 1606  -  - 4536
2009 809 580  - 2348 1724  -  - 5461
2010 506 508  - 1598 1611  -  - 4223
2011 432 - - 1589 1864 33 - 3918
2012 428 - 382 1520 1872 1554  1 5757
2013 506 - 1602 1684 548 1541 39 5920
2014 547 - 1500 1326 - 1688 1124 6185
2015 510 - 1500 1362 - 1678 1365 6415
2016 561 - 1500 1500 - 1898 1366 6825
2017 577 - 1500 1500 - 1874 1388 6839
2018 564 - 1500 1500 - 1863 1415 6842
2019 528 - 1154 1516 - 1609 1456 6263
2020 - - 1149 1081 - 67 79 2376
2021 388 - 53 13 - 142 111 707
2022 1229 - 1500 1500 - 1604 1629 7462
2023 1500 - 1500 1500 - 1522 1500 7522

Senast uppdaterad: 2024-02-21