Grundskolan

I grundskolan ges de nationella proven i årskurs 3, årskurs 6 och årskurs 9.

Nationella prov grundskolan

I grundskolan finns nationella prov i årskurs 3årskurs 6 och årskurs 9. Nya prov konstrueras varje år. Proven innehåller olika delprov som fokuserar någon av förmågorna tala, läsa eller skriva. Delproven genomförs antingen på en för hela landet bestämd provdag eller på lektionstid under en viss period. Samtliga prov är obligatoriska.