Gymnasiet och komvux

I gymnasieskolan och inom den kommunala vuxenutbildningen, komvux, ges de nationella proven för ämnena svenska och svenska som andraspråk för kurserna 1 och 3. Nya prov distribueras tre gånger per år och ett av dessa prov används enbart inom den kommunala vuxentutbildningen.

Senast uppdaterad: 2022-02-09