Exempel på provmaterial (gammal provmodell), kurs 1

På denna sida finns exempel på provuppgifter samt elevlösningar med kommentarer. Exemplen kommer från den äldre provmodellen, för prov som ges fram t.o.m september 2023. För exempel anpassade till provmodellen från november 2023 och framåt, se Exempel på provmaterial, kurs 1 – fr.o.m. ht23

Av upphovsrättsliga skäl kommer vi inte att kunna visa hela prov. De exempeluppgifter som finns på webbplatsen är hämtade ur det frisläppta provet från vårterminen 2015.

Delprov A: muntlig framställning

Tillgängligt material:

Filmade anföranden finns på Skolverkets webbsida Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial.Till dessa anföranden finns också bedömningsmatriser. De filmade anförandena kan också användas för diskussioner med eleverna om det muntliga delprovet.

Delprov B: läsförståelse

Tillgängligt material:

De texter som uppgifterna baseras på går att få tag på följande vis:

Delprov C: skriftlig framställning

Tillgängligt material: 

De texter som uppgifterna baseras på går att få tag på följande vis:

  • Artikeln Sopdykarna kan leva gott på vårt överflöd finns på Sydsvenskans webbplats
  • Artikeln "Därför blir vi skräckslagna" hittas under dess originaltitel Evolutionen gjorde oss talrädda på DN:s webbplats.

Senast uppdaterad: 2023-10-03