Exempel på provmaterial, kurs 1 – fr.o.m. ht23

På denna sida finns exempel på provuppgifter samt elevlösningar med kommentarer. Exemplen är anpassade till den nya provmodellen som används i provet november 2023 och framåt. För exempel utifrån provmodellen som används i äldre prov, t.o.m. september 2023, se Exempel på provmaterial (gammal provmodell).

Av upphovsrättsliga skäl kommer vi inte att kunna visa hela prov. 

Delprov A: muntlig framställning

Tillgängligt material:

Filmade anföranden finns på Skolverkets webbsida Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial.Till dessa anföranden finns också bedömningsmatriser. De filmade anförandena kan också användas för diskussioner med eleverna om det muntliga delprovet.

Delprov B: läsförståelse

Tillgängligt material:

De texter som uppgifterna baseras på går att få tag på följande vis:

  • Artikeln Sopdykarna kan leva gott på vårt överflöd finns på Sydsvenskans webbplats
  • Novellen De andras kalas finns i tidskriften Karavan, nummer 4 2012.

Delprov C: skriftlig framställning

Tillgängligt material: 

De texter som uppgifterna baseras på går att få tag på följande vis:

  • Artikeln Sopdykarna kan leva gott på vårt överflöd finns på Sydsvenskans webbplats
  • Artikeln "Därför blir vi skräckslagna" hittas under dess originaltitel Evolutionen gjorde oss talrädda på DN:s webbplats.
Senast uppdaterad: 2024-02-09