Exempel på provmaterial, kurs 1

Det nationella provet i svenska 1 och svenska som andraspråk 1 består av uppgifter som på olika sätt är kopplade till ett tema. På denna sida kommer vi framöver att visa exempel på provuppgifter samt elevlösningar med kommentarer. Av upphovsrättsliga skäl kommer vi inte att kunna visa hela prov. De exempeluppgifter som finns på webbplatsen är hämtade ur det frisläppta provet från vårterminen 2015.

Delprov A: muntlig framställning

Tillgängligt material:

Filmade anföranden finns på Skolverkets webbsida Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial.Till dessa anföranden finns också bedömningsmatriser. De filmade anförandena kan också användas för diskussioner med eleverna om det muntliga delprovet.

Delprov B: läsförståelse

Tillgängligt material:

De texter som uppgifterna baseras på går att få tag på följande vis:

Delprov C: skriftlig framställning

Tillgängligt material: 

De texter som uppgifterna baseras på går att få tag på följande vis:

  • Artikeln Sopdykarna kan leva gott på vårt överflöd finns på Sydsvenskans webbplats
  • Artikeln "Därför blir vi skräckslagna" hittas under dess originaltitel Evolutionen gjorde oss talrädda på DN:s webbplats.

Senast uppdaterad: 2023-01-18