Exempel

Det nationella provet i svenska 1 och svenska som andraspråk 1 består av uppgifter som på olika sätt är kopplade till ett tema. På denna sida kommer vi framöver att visa exempel på provuppgifter samt elevlösningar med kommentarer. Av upphovsrättsliga skäl kommer vi inte att kunna visa hela prov. 

Delprov A: muntlig framställning

Beskrivning av delprovet

Uppgiftsinstruktion delprov A svenska och svenska som andraspråk

Bedömningsmatriser delprov A: svenska och svenska som andraspråk

Kommentarer till bedömningsmatriserna

Filmade anföranden finns på Skolverkets bedömningsportal. Till dessa anföranden finns också bedömningsmatriser. Du som är lärare kan få inloggningsuppgifter till bedömningsportalen från rektor. De filmade anförandena kan också användas för diskussioner med eleverna om det muntliga delprovet, men observera att inloggningsuppgifterna inte får delas ut till elever. 

Delprov B: läsförståelse

Beskrivning av delprovet

Exempel på uppgifter i delprov B svenska och svenska som andraspråk

Exempel på bedömningsunderlag till delprov B svenska och svenska som andraspråk

De exempeluppgifter som finns på webbplatsen är hämtade ur det frisläppta provet från vårterminen 2015. Av upphovsrättsliga skäl kan vi inte publicera de texter som uppgifterna baseras på. Du kan dock själv ladda ned eller beställa dem: Sopdykarna kan leva gott på vårt överflöd (länk till Sydsvenska Dagbladet). De andras kalas finns att beställa från Världsbibliotekets artikelservice. Artikeln "Därför blir vi skräckslagna" hittas under titeln Evolutionen gjorde oss talrädda (länk till Dagens Nyheter).

Delprov C: skriftlig framställning

Beskrivning av delprovet

Uppgift 1 - debattinlägg och Bedömning uppgift 1: matris och analyserade elevtexter

Uppgift 2 - inlägg och Bedömning uppgift 2: matris och analyserade elevtexter

Kommentarer till bedömningsmatriserna