Exempel på provmaterial, kurs 3

Det nationella provet i svenska 3 och svenska som andraspråk 3 består av uppgifter som på olika sätt är kopplade till ett tema. På denna sida visar vi exempel på texter och provuppgifter samt på elevlösningar med kommentarer. Av upphovsrättsliga skäl kommer vi inte att kunna visa hela prov.

Delprov A: skriftlig framställning

Delprov A, kurs 3 – Exempel på textunderlag och uppgift (pdf)
Delprov A, kurs 3 – Exempel på bedömningsunderlag (pdf)

Detta är exempelsidor hämtade ur tidigare prov. Vid bedömning av delprov A används alltid häftet Bedömningsanvisningar som skickats till skolan tillsammans med provet.

Delprov B: muntlig framställning

Delprov B, kurs 3 – Exempel på uppgift (pdf)
Delprov B, kurs 3 – Exempel på bedömningsunderlag (pdf)

Detta är exempelsidor hämtade ur tidigare prov. Vid bedömning av delprov B används alltid häftet Bedömningsanvisningar som skickats till skolan tillsammans med provet.

Filmade anföranden finns på Skolverkets webbsida Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial.Till dessa anföranden finns också bedömningsmatriser. För att få tillgång till materialet krävs inloggning i Skolverkets e-tjänst. Åtkomst får läraren via sin rektor.

Senast uppdaterad: 2022-06-20