Exempel

Det nationella provet i svenska 3 och svenska som andraspråk 3 består av uppgifter som på olika sätt är kopplade till ett tema. På denna sida visar vi exempel på texter och provuppgifter samt på elevlösningar med kommentarer. Av upphovsrättsliga skäl kommer vi inte att kunna visa hela prov.

Delprov A: skriftlig framställning

Delprov A – Exempel på textunderlag och uppgift
Delprov A – Exempel på bedömningsunderlag

Delprov B: muntlig framställning

Delprov B – Exempel på uppgift
Delprov B – Exempel på bedömningsunderlag

Filmade anförande finns på Skolverkets bedömningsportal. Till dessa anföranden finns också bedömningsmatriser. Du som är lärare kan få inloggningsuppgifter till bedömningsportalen från rektor. Observera att inloggningsuppgifterna inte får delas ut till elever.