Lärarenkäter för de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk

Lärarenkäter är mycket värdefulla för arbetet med att utveckla och förbättra de nationella proven. Länkar till aktuella lärarenkäter finns nedan.

Enkätsammanställningar och resultatrapporter

Varje år sammantäller vi lärarenkäter och resultatrapporter från de senaste nationella proven i svenska och svenska som andraspråk. Klicka på länkarna nedan för ta del av dessa.

Senast uppdaterad: 2024-03-15