Lärarenkäter komvux

Lärarenkäterna för komvux finns på följande länk:

Lösenord till enkäterna finns i kapitel 4 i häftet Bedömningsanvisningar B & C (kurs 1) respektive Bedömningsanvisningar (kurs 3).

Senast uppdaterad: 2022-08-08