Provgruppen

Omkring trettio anställda vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, utarbetar på Skolverkets uppdrag de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk. Gruppen består av såväl provkonstruktörer som administrativ personal. Provkonstruktörerna har en bakgrund som lärare.

Kontakta provgruppen

Senast uppdaterad: 2022-01-28