Provgruppen

Provgruppen består av omkring tjugofem medarbetare som konstruerar de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk.

Hur går det till när proven konstrueras?

Provgruppen

En grupp vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, utarbetar på Skolverkets uppdrag de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk. Gruppen består av såväl provkonstruktörer som administrativ personal. Provkonstruktörerna har en bakgrund som lärare och/eller inom språkforskning. Många lärare från grundskolan och gymnasieskolan är dessutom engagerade som utprövare, bedömare och referenspersoner. Också forskare och personer med specialkunskaper är på olika sätt delaktiga i provarbetet.

Projektledare är Stina Laursen. Vetenskapliga ledare är Anne Palmér, Saga Bendegard och Martina Zachiu. 

Kontakta provgruppen