Kontakta provgruppen

Besöksadress: Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H, hus 9, plan 1, Uppsala
Postadress: Institutionen för nordiska språk, NP, Box 527, 751 20 Uppsala

Vi som arbetar med utformningen av de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk tillhör Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. Under de olika rubrikerna nedan kan du läsa vem du kan kontakta för olika ärenden.

OBS! Vi rekommenderar att ni kontaktar oss via e-post för tillfället. Under pandemin arbetar flera av oss hemifrån och det kan därför vara svårare att få tag på oss via telefon.

Projektledning

Projektledare

Stina Laursen
Tfn: 018-471 37 29
E-post: stina.laursen@nordiska.uu.se

Vetenskapliga ledare

Anne Palmér, universitetslektor
Tfn: 018-471 68 73
E-post: anne.palmer@nordiska.uu.se

Martina Möller
Tfn: 018-471 63 09
E-post: martina.moller@nordiska.uu.se
 

Saga Bendegard
Tfn: 018–471 21 36
E-post: saga.bendegard@nordiska.uu.se

Redaktör

Maggie Andersson
Tfn: 018-471 33 11
E-post: maggie.andersson@nordiska.uu.se


Ekonomiadministratör

Kicki Sivertsson
Tfn: 018-471 13 17
E-post: kicki.sivertsson@nordiska.uu.se
 

nationellt prov Årskurs 3

Provkonstruktörer årskurs 3

Maria Blomgren 
Tfn: 018-471 64 53
E-post: maria.blomgren@nordiska.uu.se


Sara Ryholm Ritsgard
Tfn: 018-471 64 53
E-post: sara.ryholm.ritsgard@nordiska.uu.se
 

Administratör årskurs 3, webbansvarig

Catrin Isaksson
Tfn: 018-471 68 77
E-post: catrin.isaksson@nordiska.uu.se
 

nationellt prov Årskurs 6

Provkonstruktörer årskurs 6

Johan Carlström 
Tfn: 018-471 64 75
E-post: johan.carlstrom@nordiska.uu.se
 

Sebastian Mayer
Tfn: 018-471 12 93
E-post: sebastian.mayer@nordiska.uu.se 

Cecilia Bergwall
E-post: cecilia.bergwall@nordiska.uu.se

Administratör årskurs 6 

Alexandra Czartoryski
Tfn: 018-471 64 54 
E-post: alexandra.czartoryski@nordiska.uu.se

nationellt prov Årskurs 9

Provkonstruktörer årskurs 9

Sara Fessé
Tfn: 018-471 63 30
E-post: sara.fesse@nordiska.uu.se


Kim Rubensson
Tfn: 018-471 33 25
E-post: kim.rubensson@nordiska.uu.se

Administratör årskurs 9

Adam Vesterbacka
Telefon: 018-471 68 75
E-post: adam.vesterbacka@nordiska.uu.se

nationellt prov kurs 1 

Provkonstruktörer kurs 1

Kristina Eriksson
Tfn: 018-471 52 09 
E-post: kristina.eriksson@nordiska.uu.se


Negin Shahsavar
Tfn: 018-471 68 78
E-post: negin.shahsavar@nordiska.uu.se

Sebastian Mayer
Tfn: 018-471 12 93
E-post: sebastian.mayer@nordiska.uu.se 

Sepand Doroudian
Tfn: 018-471 68 78
E-post: sepand.doroudian@nordiska.uu.se​
 

Harriet Uddhammar

E-post: harriet.uddhammar@nordiska.uu.se

Anni Gustafsson
Tfn: 018-471 29 33
E-post: anni.gustafsson@nordiska.uu.se


Sofia Löwenhielm
Tfn: 018-471 29 33
E-post: sofia.lowenhielm@nordiska.uu.se
 

Administratör kurs 1

Sara LindahlSara Lindahl
Tfn: 018-471 64 13
E-post: sara.lindahl@nordiska.uu.se

nationellt prov kurs 3

Provkonstruktörer kurs 3

Jan Engström 
Tfn: 018-471 68 84
E-post: jan.engstrom@nordiska.uu.se
 

Anna Karin Widman
Tfn: 018-471 68 84
E-post: anna.karin.widman@nordiska.uu.se
 

Andreas Broman
Tfn: 018-471 68 84
E-post: andreas.broman@nordiska.uu.se
 

Administratör kurs 3

Alva Pellas
Tfn: 018-471 29 23
E-post: alva.pellas@nordiska.uu.se
 

Administration

Statistiker

Siri Hussenius
Tfn: 018–471 12 87
E-post: siri.hussenius@nordiska.uu.se

Administratörer

Kristina Sjöblom
Tfn: 018-471 10 79
E-post: kristina.sjoblom@nordiska.uu.se

Ebba Wickström
Tfn: 0729-99 96 41
E-post: ebba.wickstrom@nordiska.uu.se

Administratör med digitaliseringsansvar

Marika Håkanson
Tfn: 018-471 59 85
E-post: marika.hakanson@nordiska.uu.se

Förutom ovan nämnda personer är det flera som arbetar med provkonstruktion och provutveckling inom projektet på arvodesbasis. Flera av projektets anställda bedriver även viss forskning på det material som skickas in till Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk.

Skolverket

Skolverket har det övergripande ansvaret för alla nationella prov.
 

Distribution

De nationella proven distribueras av Exakta Print.

Exakta Print
Tfn: 040-685 51 10
np.bestallning@exakta.se

Senast uppdaterad: 2021-10-06