Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

www.natprov.nordiska.uu.se

Besöksadress: Thunbergsvägen 3 H, hus 9, plan 1, Uppsala universitet, Nordiska språk, 752 20 Uppsala
Postadress: Box 527, 751 20 Uppsala

Vi som arbetar med utformningen av de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk tillhör Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. Under de olika rubrikerna nedan kan du läsa vem du kan kontakta för olika ärenden.

Projektledning

Projektledare

Stina Laursen
Tfn: 018-471 37 29
E-post: stina.laursen@nordiska.uu.se

Vetenskapliga ledare

Anne Palmér, universitetslektor
Tfn: 018-471 68 73
E-post: anne.palmer@nordiska.uu.se

Martina Zachiu
Tfn: 018-471 63 09
E-post: martina.zachiu@nordiska.uu.se
 

Saga Bendegard
Tfn: 018–471 21 36
E-post: saga.bendegard@nordiska.uu.se

Redaktör

Maggie Andersson
Tfn: 018-471 33 11
E-post: maggie.andersson@nordiska.uu.se


Ekonomiadministratör

Kicki Sivertsson
Tfn: 018-471 13 17
E-post: kicki.sivertsson@nordiska.uu.se
 

nationellt prov Årskurs 3

Provkonstruktörer årskurs 3

Maria Blomgren 
Tfn: 018-471 64 53
E-post: maria.blomgren@nordiska.uu.se


Sara Ryholm Ritsgard
Tfn: 018-471 64 53
E-post: sara.ryholm.ritsgard@nordiska.uu.se
 

Administratör årskurs 3, webbansvarig

Catrin Isaksson
Tfn: 018-471 68 77
E-post: catrin.isaksson@nordiska.uu.se
 

nationellt prov Årskurs 6

Provkonstruktörer årskurs 6

Johan Carlström 
Tfn: 018-471 64 75
E-post: johan.carlstrom@nordiska.uu.se
 

Sebastian Mayer
Tfn: 018-471 12 93
E-post: sebastian.mayer@nordiska.uu.se 

Administratör årskurs 6 

Alexandra Czartoryski
Tfn: 018-471 64 54 
E-post: alexandra.czartoryski@nordiska.uu.se

nationellt prov Årskurs 9

Provkonstruktörer årskurs 9

Sara Fessé
Tfn: 018-471 63 30
E-post: sara.fesse@nordiska.uu.se


Kim Rubensson
Tfn: 018-471 33 25
E-post: kim.rubensson@nordiska.uu.se

Administratör årskurs 9

Adam Vesterbacka
Telefon: 018-471 68 75
E-post: adam.vesterbacka@nordiska.uu.se

nationellt prov kurs 1 

Provkonstruktörer kurs 1

Kristina Eriksson
Tfn: 018-471 52 09 
E-post: kristina.eriksson@nordiska.uu.se


Negin Shahsavar
Tfn: 018-471 68 78
E-post: negin.shahsavar@nordiska.uu.se
 

Sepand Doroudian
Tfn: 018-471 68 78
E-post: sepand.doroudian@nordiska.uu.se​
 

Harriet Uddhammar

E-post: harriet.uddhammar@nordiska.uu.se

Anni Gustafsson
Tfn: 018-471 29 33
E-post: anni.gustafsson@nordiska.uu.se


Sofia Löwenhielm
Tfn: 018-471 29 33
E-post: sofia.lowenhielm@nordiska.uu.se
 

Administratör kurs 1

Milena Zart (vik. admin.)
Tfn: 018-471 64 13
E-post: milena.zart@nordiska.uu.se

Sara LindahlSara Lindahl (föräldraledig)
Tfn: 018-471 29 23
E-post: sara.lindahl@nordiska.uu.se

nationellt prov kurs 3

Provkonstruktörer kurs 3

Jan Engström 
Tfn: 018-471 68 84
E-post: jan.engstrom@nordiska.uu.se
 

Anna Karin Widman
Tfn: 018-471 68 84
E-post: anna.karin.widman@nordiska.uu.se
 

Andreas Broman
Tfn: 018-471 68 84
E-post: andreas.broman@nordiska.uu.se
 

Administratör kurs 3

Alva Pellas
Tfn: 018-471 29 23
E-post: alva.pellas@nordiska.uu.se
 

Milena Zart (vik. admin.)
Tfn: 018-471 64 13
E-post: milena.zart@nordiska.uu.se
 

Administration

Statistiker

Siri Hussenius
Tfn: 018–471 12 87
E-post: siri.hussenius@nordiska.uu.se  

Administratörer

Kristina Sjöblom
Tfn: 018-471 10 79
E-post: kristina.sjoblom@nordiska.uu.se
 

Malin Mark
Tfn: 018-471 33 11
E-post: malin.mark@nordiska.uu.se

Projektadministratör med digitaliseringsansvar 

Ebba Wickström
Tfn: 0729-99 96 41
E-post: ebba.wickstrom@nordiska.uu.se

Förutom ovan nämnda personer är det flera som arbetar med provkonstruktion och provutveckling inom projektet på arvodesbasis. Flera av projektets anställda bedriver även viss forskning på det material som skickas in till Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk.

Skolverket

Skolverket har det övergripande ansvaret för alla nationella prov.
 

Distribution

De nationella proven distribueras av Exakta Print.

Exakta Print
Tfn: 040-685 51 10
np.bestallning@exakta.se